Att skapa en webbplats

Skapad
2017-03-04
Uppdaterad
2018-08-20
Lix: 42

Skapa ett LäsbarhetsIndeX från text baserat på www.lix.se


Index42
Antal meningar:12
Antal ord203
Top tio ord
(> fyra tecken)
webbplats, hemsida, inte, skapa, behöver, vetskapen, företag, vill, kanske, detta
    < 30 : Mycket lättläst, barnböcker
 30 - 40 : Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
 40 - 50 : Medelsvår, normal tidningstext
 50 - 60 : Svår, normalt värde för officiella texter
 60 -    : Mycket svår, byråkratsvenska

Bakgrund

Man kan ha den ena utan den andra men för att koppingen skall fungera som avsett (både med webbplats och snigelpost) så finns det myndigheter som har hand om detta: Folkbokföringsregistret respektive IIS. Kopplar man samman domännamnet och webbhotellet i DNS så har man en bra förutsättning till en fungerande webbplats.

Oftast brukar man säga att man har en hemsida medan man menar att man har ett antal sidor som utgör en webbplats, i datatermer syftar hemsida till endast en sida, den första startsidan.

Hur gör man då för att skapa en webbplats och inte en hemsida?

Det man behöver är kunskap, erfarenhet och rätt verktyg samt vetskapen om vad man vill skapa.

Den fulla vetskapen om vad man vill skapa kanske är oklar från början, har man väl börjat analysera så växer det fram som en mogen frukt tills man är nöjd. Analysen genomför vi gemensamt.

Ett erbjudande man inte kan tacka nej till

Det vi erbjuder är ett fönster in mot ert företag. Innehållet i fönstret behöver inte innehålla alla varor men vad sägs om en presentation av företaget, produkterna, chatt, e-post eller kanske en nätbutik?

Allt detta och mer därtill med fokus på ditt företag och användarvänlighet - i din privata server.