Med tillstånd att Skapa

Skapad
2017-03-29
Uppdaterad
2017-05-02
Lix: 45

Skapa ett LäsbarhetsIndeX från text baserat på www.lix.se


Index45
Antal meningar:16
Antal ord353
Top tio ord
(> fyra tecken)
skall, eller, detta, innehåll, allt, använda, behöver, vilken, webbplatsen, javascript
    < 30 : Mycket lättläst, barnböcker
 30 - 40 : Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
 40 - 50 : Medelsvår, normal tidningstext
 50 - 60 : Svår, normalt värde för officiella texter
 60 -    : Mycket svår, byråkratsvenska

Svårighet

Varför är det svårt att skapa?

Låt oss bena ut det lätta först, en hemsida är endast en webbsida under ett domännamn - innehållet i sidan förändras sällan vilket betyder att man inte behöver bekymra sig om kapaciteten på webbserver, databasserver eller eventuellt språk som ligger bakom sidan.

Att förstöra är lätt - att skapa är svårare.

UserOne

Man saknar svar eller kompetens

Det svåra är när man saknar svar (eller kompetens) om följande: vilken typ av server man skall använda, vem som konfigurerar den, var den befinner sig, hur man kommer åt den, vilken webbserver man skall använda, vem som skall konfigurera den, vilken databasserver som skall ligga till grund, hur webbsidan skapas, om man med relativ lätthet kan ändra den, kan man lägga till, förändra eller ta bort funktionalitet på hela webbplatsen eller enskilda sidor, hur man får interaktiva sidor, på vlket sätt felmeddelanden visas och till vem visas dom, är trafiken mellan mig som administratör och webbplatsen avlyssningsbar, är trafiken mellan webbplatsen och användaren avlyssningsbar?

Interaktivitet

Om man vill ha någon form av interaktivitet med användaren kan man använda sig av Javascript, detta kan vara av begränsad nytta eftersom det endast sker på klientens sida. Vill man ha dynamiskt innehåll kan man kombinera klientsidans Javascript med ett skriptspråk på serversidan där det finns ett flertal att välja bland, till exempel Python, Perl eller PHP.

Organiserat innehåll

För att visa det dynamiska innehållet till klienten bör det vara organiserat på något sätt till exempel textfiler i en logisk kataloghierarki. När vi skall hämta detta innehåll bör det finnas en förteckning över var respektive innehåll befinner sig - detta innehåll kallas index. I databaser indexerar man innehållet för att lättare (och snabbare) hitta det man behöver.

Allt som allt

Nu har vi en databas, ett databasspråk, ett skriptspråk, konfiguration för webbservern, HTML, Javascript och CSS. Allt detta för att göra en webbsajt? När skall jag lära mig allt detta? Njae, det behövs inte - det finns CMS, där behöver man inte programmera - det räcker med att man kan använda ett webbgränssnitt. Tänk den här analogin: ingen ensam har lärt sig programmera ett orbehandlingsprogram men majoriteten kan skriva ett enkelt brev i ett orbehandlingsprogram.

Skapande

Det tar tid, intresse, mycket kunskap, mycket erfarenhet och kraft att välja och lära sig det CMS man skapar webbplatser med. Som tur är så finns vi - vi hjälper dig att skapa din webbplats utifrån dina önskemål och möjligheter.