Möjligheter

Skapad
2017-03-06
Uppdaterad
2017-04-13
Lix: 35

Skapa ett LäsbarhetsIndeX från text baserat på www.lix.se


Index35
Antal meningar:16
Antal ord133
Top tio ord
(> fyra tecken)
vill, finns, många, böcker, forum, sidor, skapar, tillgängliga, innehålla, eller
    < 30 : Mycket lättläst, barnböcker
 30 - 40 : Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
 40 - 50 : Medelsvår, normal tidningstext
 50 - 60 : Svår, normalt värde för officiella texter
 60 -    : Mycket svår, byråkratsvenska

E-post

Hur många e-postadresser skall det finnas knutna till ditt företag? En, två, fem, 100 eller mer? Det bestämmer inte vi, det gör du.

Diskussioner

Diskussionsgrupper eller forum ingår som standard. Ingen speciell extra programvara tillkommer även om det finns program som är enbart avsedda för forum.

Böcker

Du läser just nu en bok som heter "Intro", den har tre sidor: UserOne, Skapar och Möjligheter. Man kan skapa hur många böcker man vill med hur många sidor man vill. Sidorna kan innehålla allt som en "vanlig" sida kan innehålla.

Undersökningar

Vill man veta vad besökaren anser om en specifik fråga? Då skapar man frågan med flervalssvar. Mer avancerade lösningar finns tillgängliga på begäran.

Chatt

Både gratis och komersiella varianter finns tillgängliga.

Nätbutik

Visa dina varor på nätet.

SEO

Search Engine Optimization, på svenska betyder det att webbplatsen är konfigurerad för att underlätta genomsökning av sökmotorer (Google, Bing, Yandex m.fl.).