Bash

Bash är en kommandotolk som ingår i GNU-projektet. Den är mycket vanligt förekommande i Unixliknande operativsystem baserade på fri programvara, som till exempel GNU/Linux och FreeBSD, dessutom är det den förinställda kommandotolken i Mac OS X.