SQL

Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas.

SQL uttalas bokstav för bokstav eller ibland "s'ikuell" som i engelskans "sequel". Det officiella uttalet från ANSI-standardiseringskommissionen är bokstav för bokstav.